مختصری در مورد تاجیکستان ودانشگاههایش و مشکلات دانشجویان

مختصری در مورد تاجیکستان ودانشگاههایش و مشکلات دانشجویان


+ ممنوعیت تحصیل بصورت غیر حضوری در کشورهای مشترک المنافع

سلام

امروز لازم دیدم با دیدن نظر یکی از دوستان در مورد علاقه اش به  ادامه تحصیل بصورت غیر حضوری  در مقطع دکتری در تاجیکستان این مطلب را که مربوط به ارزشیابی مدارک تحصیلی است  در وبلاگم بگذارم امیدوارم که هم ذهن ایشان و هم افراد دیگری که دوست دارند در دانشگاه های تاجیکستان تحصیل نمایند را روشن کند طبق این مصوبه عملاْ دیگر امکان تحصیل به صورت غیر حضوری در کشورهای مشترک المنافع از جمله تاجیکستان و ... وجود ندارد

آخرین تغییرات در نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی - October 29, 2008 9:16 PM

بر اساس مصوبات آخرین شورای ارزشیابی نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی کشورهای مشترک المنافع به صورت زیر تغییر کرد.
1- مدارک‌Bakalavr صادره‌ از دانشگاه‌های‌ معرفی‌ شده، با حداقل‌ 4 سال‌ تحصیل‌ به‌ شرط‌ دارا بودن‌ دیپلم‌ 12 ساله دبیرستان یا پیش دانشگاهی، پس‌ از بررسی‌ علمی‌ که‌ شامل‌ آزمون‌ کتبی‌ و یا مصاحبه‌ علمی‌ است، در صورت‌ موفقیت‌ "کارشناسی" ارزشیابی‌ می‌شوند.
تبصره: مدارک تحصیلات نیمه حضوری و غیر حضوری در مقطع کارشناسی صادره از دانشگاه های کشورهای مستقل مشترک المنافع و آسیای میانه (چنانچه تاریخ شروع به تحصیل بعد از اول نوامبر 2008 باشد) "غیر قابل ارزشیابی" خواهد بود.
2- مدارک‌Magister/Specialist Diploma صادره‌ از دانشگاه‌های‌ معرفی‌ شده‌ با توجه‌ به‌ دوره‌های‌ تحصیلی‌ قبل‌ از دانشگاه‌ و محتوای‌ دروس‌ دانشگاهی، با حداقل‌ پنج‌ سال‌ تحصیل‌ و به‌ شرط‌ دارا بودن‌ دیپلم‌ 12 ساله دبیرستان یا پیش دانشگاهی، یا با دارا بودن مدرک کارشناسی معتبر با حداقل یک الی دو سال تحصیل، پس از بررسی علمی که شامل آزمون کتبی و یا مصاحبه علمی است، در صورت موفقیت "کارشناسی ارشد" ارزشیابی‌ می‌شوند. در صورتی که مدرک مقاطع Bakalavr و Magisterیا Specialist Diploma از دانشگاه های این حوزه جداگانه ارائه شود، اخذ آزمون از هر مقطع بطور مستقل الزامی است. در صورتی که مدارک مقاطع یاد شده یکجا ارائه شود، اخذ آزمون از Magister یا Specialist Diploma کفایت می کند. همچنین چنانچه متقاضی با ارائه تقاضای کتبی، خواستار ارزشیابی مدرک Magister یا Specialist Diploma خود به ماخذ "کارشناسی" باشد، آزمون در سطح کارشناسی به عمل خواهد آمد.
تبصره: مدارک تحصیلات نیمه حضوری و غیر حضوری در مقطع کارشناسی ارشد صادره از دانشگاه های کشورهای مستقل مشترک المنافع و آسیای میانه (چنانچه تاریخ شروع به تحصیل بعد از اول نوامبر 2008 باشد) "غیر قابل ارزشیابی" خواهد بود.
3- مدارک (Ph.D.) Kandidat Nauk صادره از دانشگاه های کشورهای مستقل مشترک المنافع و آسیای میانه، که شروع تحصیل دورة‌ مربوط به آن ها بعد از اول نوامبر 2008 باشد مشروط به انتشار حداقل دو مقاله کامل (Full Paper) در نشریات معتبر علمی‌ـ ‌پژوهشی، منتشره در کشورهای غیراز کشورهای مستقل مشترک المنافع و آسیای میانه که حداقل یکی از آنها دارای نمایه (Index) بین المللی باشد، با رعایت سایر ضوابط و مقررات قابل بررسی و ارزشیابی است.
تبصره 3-1: هر مقاله باید دارای شرایط ذیل باشد:
• در زمان تشکیل پرونده ارزشیابی به چاپ رسیده باشد(مقالات ارائه شده در کنفرانس ها ـ هرچند که نمایه بین المللی داشته باشند ـ احصاء نمی شود.
• دانش آموخته مؤلف اصلی آن باشد .
• الزاماً برگرفته از رساله دکتری باشد.
• مقالات توسط حداقل سه عضو هیات علمی متخصص در رشته مربوط بررسی و تألیف آنها توسط متقاضی احراز گردد. ٭
٭ چاپ مقاله در نشریات علمی پژوهشی دارای نمایه (Index) بین المللی و ضریب تأثیر Impact Factor منتشره در کشورهای فدراسیون روسیه، جمهوری بلاروس، جمهوری اوکراین، لهستان، رومانی، بلغارستان، جمهوری چک، اسلواکی، اسلوونی، لتونی و لیتوانی، مشروط به این که متقاضی ، دانش آموخته کشور منتشر کننده نشریه نباشد نیز بلامانع است.
تبصره 3-2: مدارک تحصیلات غیرحضوری در مقطع دکتری (چنانچه تاریخ شروع به تحصیل بعد از اول نوامبر 2008 باشد) "غیر قابل ارزشیابی" خواهد بود.
تبصره 3-3: چنانچه تاریخ شروع به تحصیل قبل از اول نوامبر 2008 باشد، ارزشیابی مدارک تحصیلی صادره از دانشگاه های حوزه یاد شده در مقطع دکتری منوط به ارائه حداقل یک مقاله کامل علمی Full Paper برگرفته از رساله دکتری در نشریات علمی- پژوهشی، منتشره در کشورهای غیر از کشورهای مستقل مشترک المنافع و آسیای میانه و دارای نمایه (Index) بین المللی می باشد. شایان ذکر است مقالات باید در زمان ارزشیابی به چاپ رسیده و دانش آموخته مولف اصلی آن باشد. همچنین مقالات ارائه شده در کنفرانس ها حتی اگر نمایه بین المللی داشته باشد، احصاء نمی شوند.
‌تبصره3-4‌ : دانشجویان‌ بورسیه‌ وزارت‌ علوم، تحقیقات‌ و فناوری‌ به‌ این‌ دلیل‌ که‌ در گزینش‌های‌ علمی‌ مربوط‌ قبول‌ شده‌ و در طول‌ تحصیل‌ تحت‌ نظارت‌ علمی‌ اداره‌ کل‌ بورس‌ و اعزام‌ و نماینده‌ علمی‌ وزارت‌ متبوع‌ بوده‌اند ملزم‌ به‌ ارایه‌ مقاله‌ موضوع‌ بند 3 نیستند.
منظور از نظارت‌ علمی، ارایه‌ گزارش‌ منظم‌ پیشرفت‌ علمی‌ شش‌ ماهه‌ به‌ نماینده‌ علمی‌ وزارت‌ متبوع‌ مستقر در سفارت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در مسکو (شش‌ گزارش‌ در طول‌ دوره‌ تحصیل‌ دکترا) و تأیید مشاور علمی‌ مستقر در اداره‌ کل‌ بورس‌ و اعزام‌ است.
‌تبصره3-5‌ : مدارک‌ موضوع‌ بندهای‌ یک،دو و سه‌ صادره‌ از دانشگاه‌هایی‌ که‌ نامشان‌ در فهرست‌ ذیل آورده‌ نشده‌ است‌ نیز به‌ شرط‌ آنکه‌ تاریخ‌ اتمام‌ تحصیلات‌ قبل‌ از ژانویه‌ 2002 میلادی‌ باشد بر اساس‌ معیار مذکور در همان‌ بندها بررسی‌ و ارزشیابی‌ می‌شوند.
4- مدارک‌ تحصیلی‌ رشته‌ زبان‌ روسی‌ از دانشگاه‌های‌ معتبر سه‌ جمهوری‌ اکراین، روسیه‌ و بلاروس‌ در صورت‌ رعایت‌ سایر ضوابط، از طریق‌ بررسی کیفی (اخذ آزمون، درخواست انتشار مقاله)‌ قابل‌ بررسی‌ می‌باشد.

این مطالب بر گرفته از سایت رایزنی علمی  و سرپرستی دانشجویان ایرانی در روسیه ، روسیه سفید و اسیای میانه می باشد. 

نویسنده : دانشجو ; ساعت ۱:٥۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٩/٢٦
    پيام هاي ديگران()   لینک

+ نحویه امتحانات پایان ترم تاجیکستان

با سلام

 با نزدیک شدن به اواخر ترم ( سیمیستر به قول تاجیکها) ، در  دانشجویان و استادان جنب و جوش بیشتری مشاهده می شود و همگی در تکاپو برای به پایان رساندن درسهایشان هستند شاید برایتان جالب باشد بگویم یک ترم در تاجیکستان برابر 18 هفته است که از اوایل سبتامبر آغاز می شود و تا پایان نوامبر ادامه دارد ساعت ارائه هر درس معین است مثلاً 40 ساعت، استاد حتماً باید 40 ساعت درس با دانشجویان در آن ترم بگذارند هر چند که نتیجۀ تقسیم عدد 40 بر 18 عدد رُندی در نیاید به همین خاطر اگر از اول ترم هفته ای دو ساعت هم درس گذرانده باشید باز 4 ساعت کم می آید که استاد باید کلاس اضافه بگذارد (کلاس علاوگی به قول تاجیکها) تازه اگر به هر علتی روزی تعطیل شود حتی بخاطر تعطیلات دولتی یا عیدها باز باید معلم  آن ساعت را در روزی دیگر جبران کند.

امتحانات پایان ترم در تاجیکستان به 3 شکل برگزار می شود:  بصورت رِفِرات (ارائه مقاله)، سنجش یا زَدشُد ( امتحان تقریباً شفاهی خودمان) و امتحان کتبی .

 بسیاری از درسها در ترم اول فقط سنجش دارند که باید قبل از امتحانات آغاز شوند، سنجشها نمره ندارند و تنها در دفترچه (معروف به زدشدکه) قبول یا رد را ثبت میکنند قبولی در تمامی زدشدها مجوزی برای شرکت در امتحانات است و به همین خاطر در دو هفتۀ پایانی سنجشها آغاز می شود.

  در اینجا سبک ارائه درسها با ایران کاملاً متفاوت است یعنی درس را در دانشگاه شما انتخاب نمی کنید (مثل ایران) درسها از قبل مشخص است و شما تنها همان درسهایی را باید بخوانید که دانشگاه معین می کند نمی دونم بگم شبیه سالی واحدی خودمان یا نه؟!! ولی نه سالی هست و نه  واحدی ، چون دانشجو برای رفتن به سال بعد موظف است تمامی درسهای سال قبل را قبول شود .

معمولاً درسهایی را که در ترم اول سنجش می دهید در ترم دوم امتحان میسپارید نکته دیگه اینکه اینجا برای یک درس 3 روز تاریخ امتحان مشخص می کنند که اگر بار اول شما قبول نشدی بار دوم یا سوم دوباره امتحان دهی.

سبک امتحان نیز با ایران بسیار متفاوت است؛ روز امتحان به پیش معلم می روید ایشان معمولاً با کمکش (یاردَم چی) و ناظر نشسته اند  و تعدادی برگۀ سئوال دارند (معروف به بلیط) شما از روی شانس یکی را انتخاب می کنید و بعد سر جای خود می نشیند و زمانی که برای پاسخگویی آماده شدید به نزد استاد می روید و توضیح می دهید استاد اگر از جواب شما قانع شد شما قبول می شوید. نمره بندی اینجا از پنج 5 است و نمرۀ زیر سه 3 به معنای رد شدن است لازم است بگویم شناخت استاد از شاگرد و کارکرد کلاسی وی در قبولی در امتحان و زدشدها تاثیر بسزایی دارد البته جمع کردن مقداری پول از تمامی شاگردان برای دادن به معلم نیز بی تاثیر نیست!!! شاید کمتر سختگیری کند.

بعد از دو هفته امتحانات حدوداً دو هفته نیز تعطیل است و سپس ترم دوم آغاز می شود.

حقوق در تاجیکستان بسیار کم است و حدوداً یک استاد دانشگاه بین 150 تا 750 سامان ماهانه حقوق می گیرد که مسلماً کفاف حداقلهای زندگی را نیز نمی دهد .

 

در کل به نسبت ایران ساعتهایی که یک دانشجو در مقطع لیسانس یا فوق لیسانس درس می خواند بسیار بیشتر است چون دانشجوی لیسانس 6 روز در هفته از صبح تا ظهر مانند بچه دبیرستانی های ما به دانشگاه می رود که با احتساب جمع ساعتها شاید در یک ترم چیزی بیش از 36 واحد درسی ما در کلاس حاضر می شود ، دانشجوی فوق لیسانس هم طبق قانون تاجیکستان باید هفته ای 14 ساعت درس بخواند که ما عملاً شاهد هستیم بیش از 20 ساعت در هفته می خوانیم.

یکی از دوستان به نام شهروز چندین سئوال پرسیده که می خواهم اینجا جوابشون را بدهم اول اینکه خوشحالم مطالبم براتون جالب بوده دوماً اینکه سایتهای دانلود موسیقی تاجیکی را می توانید به انگلیسی در گوگل جستجو کنید حتما موسیقی های خوبی را خواهید یافت من شخصاً سایت بخصوصی را نمی شناسم در مورد نشریات به خط فارسی هم باید بگویم بله نشریات به خط فارسی نیز وجود دارد از جمله " بارگاه سخن" ، ولی خوب خیلی کم است دیگه اینکه  متاسفانه بالعکس علاقه زیاد تاجیکها به خط فارسی، جوانهایی که بتوانند به خط فارسی بنویسند و بخوانند بسیار کم هستند، در مورد مهر آویر هم قبلا گفته بودم مهری است که پس از آمدن به تاجیکستان باید در پاسپورت شما زده شود این مهر در واقع جهت اطلاع دولت تاجیکستان از محل اقامت شما است اگر در هتل باشید معمولاً با مدیر هتل برای گرفتنش هماهنگ می کنید و اگر در خوابگاه دانشگاه باشید با مسئول روابط بین الملل دانشگاه هماهنگ می کنید. به نظرم بهترین موقع هم برای دیدن تاجیکستان باید فصل بهار یا تابستان باشد که هم از سرسبزی اینجا لذت ببرید هم سرمای زمستانه و کمبود لوازم گرمایشی شما را آزار ندهد، شاد و سر زنده باشید. 

نویسنده : دانشجو ; ساعت ٩:٥٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٩/٢۳
    پيام هاي ديگران()   لینک

+ پاییز و 16 آذر روز دانشجو

با سلام

بعد از سرمای زود هنگام با سپری شدن چند روزی با هوای نسبتاً گرم در این ایام پاییزه، درختان مهلت برگ ریزان پیدا کردند جای همه دوستان خالی منظره برگ ریزان در تاجیکستان بسیار زیباست با تمام سختی های غربت ولی دیدن مناظر طبیعی همیشه روان آدمی را شاد می کند و امید به زندگی را بیشتر می کند شاید برایتان جالب باشد که بگویم ناگهان مشاهده می کنی درختی اکثر برگهایش فرو می ریزد تمام سطح زمین را برگ فرا گرفته و کپه های برگ در هر دو سوی خیابان جمع شده است . درختان در این فصل از سال هر کدام به رنگی درآمده است در زیر عکسهایی را از طبیعت زیبای پاییزۀ اینجا را برایتان می گذارم.

 پاییز در تاجیکستان

 

پاییز در تاجیکستان 

16 آذر روز دانشجو در اینجا نیز مانند بقیۀ مکانهای دانشجویی مراسمی برگزار شد گردهمایی دانشجویان ایرانی مقیم تاجیکستان در سفارت جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه بود از انجمن دانشجویی اینجا نگفتم براتون حالا موقعیت خوبی هست که بگم؛ بعد از اینکه دانشجویان اینجا دیدند که برای احیاء حق باید دارای انجمن باشند تا لااقل از حداقلهایی که برای دانشجویان قرار می دهند برخوردار شوند تصمیم به تشکیل انجمنی گرفتند که الان زمان زیادی از تشکیلش نمی گذرد حدوداً کمی بیش از یکسال، با این حال اقدامات مثبتی را برای دانشجویان انجام داده که شاید مهمترینشان گرفتن تخفیف 20 درصدی بلیت هواپیما برای دانشجویان حضوری است که با نامه ای از انجمن و تایید سفارت ، می توانید از آن برخوردار شوید البته فقط پرواز رفت و برگشت از دوشنبه به مشهد با شرکت آسمان ، دیگه گرفتن سهمیه دانشجویی برای رفتن به حج است که هنوز کسی استفاده نکرده!! و همچنین بیان  اینکه تعدادی ایرانی به عنوان دانشجو در تاجیکستان مشغول به تحصیل هستند در گردهمایی های دانشجویان خارج از کشور ، با توجه به صحبتهایی که آقای توده کشت رئیس انجمن در جلسه کرد قرار شده نشریۀ دانشجویی نیز به چاپ برسه و کارهای دیگری از این قبیل انجام شود. سفیر ایران آقای دکتر شعر دوست هم قولهای مساعدی در مورد تامین هزینۀ اینجور کارها را به دانشجویان داد. 

16 آذر روز دانشجو سفارت

نویسنده : دانشجو ; ساعت ۱۱:٢٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٩/۱۸
    پيام هاي ديگران()   لینک

+ مبارزه با شیوع بیشتر ایدز

سلام

 این چند روز نمی دونم به چه علت بلاگفا قطعی زیادی داشت حالا دقیقاً همون موقعی که من می خواستم مطلب جدید رو وب بذارم بهمین خاطر مجبور شدم در پرشین بلاگ هم وبلاگی درست کنم با اسمی مشابه، که مطالبم را در هر دو بذارم که اگر باز یکیشون قطع شد مطالبم در دیگری قابل دسترسی باشه البته تجربه اش بد نبود چون بینندگان بیشتری از ایران به وبم سر زدند با اینکه تازه در پرشین بلاگ کارم را آغاز کردم.

آدرسهای وبلاگهام به این صورت است:

Tajik-university.blogfa.com

Tajik-university.persianblog.ir

 

خب از اینها بگذریم دیروز یعنی موافق با یکم دسامبر روز مبارزه جهانی با ایدز در دانشگاههای تاجیکستان،کنسرتهایی در فضای آزاد، جهت تبلیغات برای جلوگیری از ازدیاد ایدز برگزار شد که بنظرم بسیار در نوع خودش جالب بود اول اینکه خود موسیقی جوانها و دانشجویان را به خود جلب می کرد و بعد دادن جایزه به آنهایی که جوابهای درستی به سئوالات در مورد ایدز می دادند باعث تشویق دیگران برای دانستن بیشتر در مورد بیماری خطرناک ایدز میشد. شاید اگر دانشجویان و گردشگران ایرانی هم از ایدز و طرز انتقالش بیشتر خبر داشته باشند حداقل خیلی از موارد را بیشتر کنترل کنند. در تاجیکستان به علت رعایت نکردن خیلی از موارد بهداشتی فضا برای انتقال بیماریها مساعد است ولی در کل فعالیت همگانی برای آگاهی مردم و دانشجویان بسیار کار جالبی بود علامت این گروه هم روبان گره خوردۀ قرمزی هست که در عکس زیر مشاهده می کنید چون در تلویزیون هم این علامت را دیدم فکر می کنم نشانی جهانی برای این گروه های مبارز باشد. امیدوارم در کشور ما نیز هر چه زودتر مردم با مسائل مختلف ایدز و طرز رفتار با بیماران ایدزی آشنا شوند.

کنسرت برای مبارزه با شیوع ایدز در محیط دانشگاههای تاجیکستان

, ...
ادامه مطلب
نویسنده : دانشجو ; ساعت ٩:۱٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٩/۱٢
    پيام هاي ديگران()   لینک

+ نوع پوشش دانشجویان تاجیک

سلام

دیشب ساعت یک و سی دقیقه بامداد بالاخره بعد از ۴٨ ساعت قطعی آب به پایان رسید تقریباً اکثر ساکنین دوشنبه ٢ روز را بدون آب سر کردند با دوباره جاری شدن آب در لوله ها، همانطور که قبلاً هم براتون گفته بودم قدر همان آب گل آلود را بیشتر دانستیم

شکر نعمت، نعمتت افزون کند                  کفر نعمت از کفت بیرون کند

 نمیدونم دقیقاً چرا و به چه علت آب قطع شده بود؟؟!! ولی خب با بی آبی بسیاری از مردم اذیت شدند هنوز دقیقاً فصل سرما آغاز نشده و بعد از نیمه برفی که چند وقت پیش بارید باز دوباره هوا صاف شده و چند روزی هست که با دیدن آفتاب احساس گرمای بیشتری می کنیم البته دمای هوا هم بیشتر شده.

 چند وقت پیش جشن ۶٠ سالگی دانشگاه ملی تاجیکستان بود دقیقاً چند روز بعد از جشن رئیسش بازنشسته شد و رئیس دانشگاه آموزگاری آقای سعیدوف جایگزین وی شد و رئیس تازه ای برای دانشگاه آموزگاری بنام آقای شریفوف معرفی شده هنوز دقیقاً از طرز برخورد وی با ایرانیها خبر نداریم ولی شنیدها حاکی بر این است که رابطه نسبتاً خوبی دارد.

در دانشگاه های تاجیکستان بیلبوردهایی نصب شده که نحوه لباس پوشیدن را به دانشجویان نشان می دهد خودتان در زیر مشاهده کنید تقریباً اگر شکل لباس دانشجو با این نوع پوششها سازگار نباشد از ورود او به دانشگاه جلوگیری می شود.

 

نمونه لباس برای دانشجویان تاجیک

 

 

روزانه و به صورت شیفتی دانشجویانی از دانشکده های مختلف موظف هستند، برای چک کردن دانشجویان دیگر ،در جلوی دربهای ورودی و راهروها و بناهای مختلف دانشگاه به صورت کشیک بایستند تقریباً کار همان انتظامات خودمان در ایران را انجام می دهند فقط نمدونم چرا از میان دانشجویان این افراد انتخاب می شوند و باید این کار را انجام دهند ؟؟!

 آنها را می توان از بازوبند قرمزی که بر روی دستانشان می بندند بشناسید.

 

کنترل دانشجویان

 

با آمدن رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان به دانشگاه ملی برای جشن ۶٠ سالگی و دوباره گوشزد کردن طرز لباس و ممنوعیت استفاده از موبایل در دانشگاهها و همچنین نپوشیدن لباسهایی با نوشته های غربی دوباره موج تازه ای از تفتیش ها در دانشگاه ها آغاز شد.

 نمی دونم چرا ولی معمولاً کشورهایی که از لحاظ اکثر جهات از بقیه کشورها عقبتر هستند بیشتر در مسائل فردی افراد دخالت کرده و برای آنها تعیین و تکلیف می کنند. شاید اینجور مسائل بیشتر در اینگونه کشورها مرسوم باشد ،بجای پرداختن به مشکلات اساسی و مهم جامعه ، مثلاً همین رفاه اجتماعی مردم که یکی از آنها وجود برق و آب و گاز دائمی هست. قطعی برق و آب و گاز دیگر در تاجیکستان جزء مسائل عادی محسوب می شود بطوری که حتی کوچکترین اشاره ای یا اعتراضی از سوی مردم شنیده نمی شود .البته خود تاجیکها نیز خودشان را مردمی قانع و صبور می دانند که بواقع هم همینطور است. با وجود امید زیاد مردم به بهتر بودن شرایط برق در زمستان امسال ولی باز قطع گاه به گاه برق نشان از تکرار دوباره مشکلات برقی دارد. امیدوارم در اندک زمان ممکن این همزبانان عزیزمان هم از این نعمتهای قرن ٢١ بطور کامل برخوردار شوند.

راستی از هزینه بالای تلفن برای تماس با ایران برایتان بگویم که دل همۀ ایرانیان را خون کرده تماس با خط MLT  که نام شرکت مخابرات دولتی تاجیکستان هست با ایران معادل دقیقه ای ٨٠ سنت یا همان ٨٠٠ تومان خودمان می شود که بسیار گران است در حالی که تماس با مسکو دقیقه ای ٧ سنت یا به عبارتی ٧٠ تومان می شود تعجب همه ما را برنگیخته، البته بعد از کاوش زیاد در سیم کارتهای مختلف موجود در اینجا از ام.ال.ت گرفته تا بی لاین و ایندیگو و.... به این نتیجه رسیدیم که برای تماس با ایران خط Bee line مناسبترین نرخ را دارد که دقیقه ای معادل ٢٠ سنت می شود. در اینجا چون برای خرید سیم کارت موبایل پول جداگانه ای پرداخت نمی شود و بالفور سیم کارت را دریافت می کنی (بالعکس ایران که پول زیادی را می دهید و در نوبت هم انتظار می کشی؟!!! ) و تقریباً تمام مبلغ خرید کارت که با ۵$ آغاز می شود در حساب شارژ تلفن شما موجود است، تمامی دانشجویان ایرانی به محض ورود به اینجا سیم کارتی را تهیه می کنند. آشنایی کم تاجیکان با نرم افزار یاهومسنجر و نصب نبودن آن بر روی سیستمهای کافی نتها از دیگر مشکلات دانشجویا برای تماس با ایران است.

شاد و سر زنده باشید

 ,

...
ادامه مطلب
نویسنده : دانشجو ; ساعت ٦:٥٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٩/۱٢
    پيام هاي ديگران()   لینک

+ مشکلات آبی

سلام

با بارش اولین برف در تاجیکستان تقریباً سرمای چند روز گذشته به تثبت رسید البته هر چند که برف دوامی نداشت و تنها بروی درختان و سقفهای ماشینها دیده شد ولی سوز سرمای آن همچنان باقی است و پیوسته ندای آغاز زمستان را می دهد و ما دانشجویان ایرانی مقیم دوشنبه دوران آب و هوای جدیدی را تجربه می کنیم البته الان حتماً با خود می گویید ایران کشور ۴ فصل است و سرما را همۀ ما تجربه کرده ایم ، بله تجربه کرده ایم ولی اینجا متاسفانه با وجود سرمای زیاد کلاسهای درس از هیچ نوع وسیلۀ گرمایشی استفاده نمی کنند هر چند که تعدادی رادیاتور های قدیمی هنوز روی دیوارها موجود است ولی همگی یادگار زمان شوروی سابق است تاجیکستان بعد از استقلال هنوز که هنوزه نتوانسته امکانات قبل از استقلال را برای مردمش فراهم کند که یکی از آنها همین مثالی است که گفتم در خوابگاهها هم وضع به همین صورت است البته هر دانشجویی برای خودش بخاریی برقی خریداری کرده تا حداقل در اتاقش از سرما به خود نلرزد در دوشنبه سیستم آبگرم شهری هم وجود دارد که تقریباً از اوایل پاییز شروع به کار می کند و تا اواسط بهار به کارش ادامه می دهد. متاسفانه تعداد زیادی از مردم از این نعمت برخوردار نیستند و تنها تعداد محدودی از آپارتمانها دارای آب گرم شهری هستند که بوسیله آن هم خانه شان گرم می شود هم اینکه همیشه آب گرم دارند.

با وجود منابع آبی فراوان و تکیه دولت تاجیک به آن و اعلام قابلیت ارسال آب به کشور های شرق میانه ولی مشکل دیگر شهر دوشنبه نبود آب بهداشتی در لوله های آب است ، بهداشتی چه عرض کنم دریغ از آب پاک و تمیز یعنی بعضی از روزها مخصوصاً بعد از باران شیر آب را که باز می کنی آب و گل از لوله خارج می شود بقول معروف شیر کاکائو می آید اگه زیاد حالتون بد نمیشه عکسی را که گذاشتم ببینید در واقع این آبی است که باید با آن حمام کنیم !!!

آب لوله کشی شده بعد از باران

اغراق نکنم همیشه اینجور نیست ولی خب به کررات می توانید این صحنه را در طول سال ببینید حدوداً یک یا دو روزی طول می کشد تا آب کاملاً صاف و تازه از لوله خارج شود البته وقتی آب خانه ٢۴

 ساعت قطع شود قدر همین آب را نیز برای طهارت گرفتن خواهید دانست!!! این چند هفته چند باری آب قطع شد و ما به این نتیجه رسیدیم باید بگویم تعدادی از خانه ها هم دارای آب چاه هستند که به همین خاطر آب آنها هرگز گل نمی شود.

می بخشید این سری از نوشته ام اینقدر بی تربیتی شد ولی خب می نویسم تا همۀ آنهایی که ندانسته می خواهند اینجا بیایند چشمشان باز باشد از طهارت گفتم می بخشید گلاب به روتون یاد توالتهای دانشگاه افتادم، بنظرم ما ایرانی ها در طهارت و تمیزی در دنیا باید جزء بهترینها باشیم چون به تمیزی خودمان و حتی توالت منزل یا اداره یا دانشگاه و... توجه می کنیم بغیر بعضی جاها که خب انصافاً رعایت نمی شود ولی اکثراً رعایت می کنیم از این بگذریم شرم و حیا داریم و حتی اگر درب توالت نیم شکسته باشد هم از آن استفاده نمی کنیم حالا بیاید صحنۀ عجیبی که من در دانشگاه دیدم را ببینید  در فیلم ها زیاد دیدیم که توالت مردانه خارجی قسمتی هم برای ایستاده دستشویی کردن دارد که با نیمچه دیواری از همدیگر جدا می شوند حالا به عکس زیر دقت کنید هر چند تهوع آور است در قسمت ایستادنی که دیواری کنارش نیست ! توالتهای دیگرش هم درب ندارند؟!!

توالتهای دانشگاه

 

نمی دونم چگونه ولی دانشجویان تاجیک خیلی راحت و عادی از این توالتها استفاده می کنند !!! نبود درب و نبود شلنگ، آفتابه یا هر وسیلۀ آبی دیگری که با آن بتوان طهارت گرفت از دیگر مشکلات است. نه در دانشگاه که در هیچ کجا پیدا نمی کنید و براحتی خانه هایی که ایرانیان در آنها قبلاً زندگی کرده اند را می توان از درون دستشوییش شناسائی کنید چون معمولاً شلنگ وصل می کنند.

خب باشه تا بعداً باز براتون از اینجا تعریف کنم

 

, ...
ادامه مطلب
نویسنده : دانشجو ; ساعت ٦:۳۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٩/۱٢
    پيام هاي ديگران()   لینک

+ اعلامیه وزارت علوم و طرز لباس پوشیدن دانشجویان تاجیکی و نحویه ثبت نام

 سلام

امروز می خواهم در مورد اثرات دو مورد جدید اعلام شده صحبت کنم یکی زیاد شدن شهریۀ دانشگاهها و دیگری اعلام عدم قبول مدارک غیرحضوری و نیمه حضوری بعد از نوامبر سال ٢٠٠٨  است که تازگیها اعلام شده فکر می کنم سال آینده دانشجویان کمتری به اینجا برای ادامه تحصیل بیایند البته مسلماً منفعتش به خود دانشجوها خواهد رسید و شاید برای آنها امکان ادامه تحصیل در جاهای معتبرتری بوجود بیاید البته ارتباط و رد و بدل کردن دانشجو بین دو کشور همزبان ایران و تاجیکستان بسیار خوب است ولی باید این کار بصورت هدفمند باشد تا موجب سوء استفاده یا خراب شدن وجهه دانشجویان ایرانی در اینجا نباشد.

من شخصاً از این اعلامیه جدید راضی هستم هرچند که با وجود تغییرات زیاد در آیین نامه ها انسان احساس امنیت تحصیلی نمی کند یعنی نمی دونیم بعد از تحصیل در اینجا آیا ممکن است یک قانون جدید بیاید که مدرک ما را ارزشیابی نکند؟! یا شرایط بسیار سختی بخواهند بگذارند!! مثلاً همین آزمون علمی و یا مصاحبه که برای ارزشیابی مدرک معین کرده اند دقیقاً مشخص نمی کند که چطور واقعاً مدرک یک نفر را ارزشیابی می کنند و آیا اگر همین آزمون علمی را که می کویند از فارغ التحصیل  دانشگاههای ایرانی بگیرند قبول می شود یا نه ؟

با این حال بنظرم بهترین کار این است که اول وزارت علوم برای هموار کردن کار دانشجویان فضای مناسب را ارزیابی کند مثلاً شرکتها و یا افراد مناسبی را برای انجام کار دانشجویان در کشور مقصد مشخص کند بعد اعتبار دانشگاهها را اعلام کنند تا هم دانشجویان بی هدف به کشور دیگری سرازیر نشود و هم وقتی به جایی می روند با کمال احترام و کمترین تلف کردن وقت ثبت نام شوند. در اینجا متاسفانه چون این اقدامات انجام نشد و دانشجویان توسط دلالهای بی قید و شرط به تاجیکستان آمدند واقعاً صحنه های بسیار ناراحت کننده ایی را اینجا شاهد هستیم بیشتر دانشجویان دختر آمده به اینجا زمان بسیار زیادی را به گریه کردن می گذرانند.

راستی چیز دیگری که باید دانشجویان یا گردشگران کشور تاجیکستان در نظر داشته باشند این است که اینجا حتماً باید برای موقع خروج مهر آویر در گذرنامۀ شما خورده باشد والا در فرودگاه با جریمه سنگین مواجهه می شوید. مهر آویر در واقع اطلاع دولت تاجیکستان از محل اقامت شما در تاجیکستان می باشد که این مهر را می توانید در ادارۀ آویر در پاسپورت خودتان بزنید و مبلغی را هم برای آن باید پرداخت کنید یا اینکه از مسئول روابط بین الملل دانشگاه بخواهید این کار را برای شما انجام دهد.

رئیس قسمت روابط بین الملل دانشگاه ملی آقای شادیف است که با ایرانیها تقریباً ارتباط خوبی دارد ایشان با خط فارسی آشنا هستند و می تواند تقاضاهای فارسی را بخواند و اگر دانشجویان ایرانی با ازدحام زیاد و اصرارهای بی خودی او را کلافه نکنند می شود جواب قانع کننده از او شنید البته بسیار موارد زیادی را دیدم که جواب نامه ها را دیر داده است و تقریباً انجام کارهای شما بستگی به نوع ارتباطی داردکه شما با وی پیدا کرده اید البته چون دانشجویان ایرانی همانطور که قبلاً هم به شما گفتم اکثراً شاغل هستند و زمان کمی را می خواهند در اینجا باشند به هر نحوی می خواهند کار خود را زود تر انجام  دهند و  متاسفانه عده ای با دروغ گویی در مورد تاریخ بلیط پرواز برگشت می خواهند تاجیکان را فریب دهند که همین کار باعث کمتر شدن اعتماد آنها به گفته های ایرانیان شده است.

رئیس قسمت روابط بین الملل دانشگاه آموزگاری هم آقای میرزایوف است که ایشان هم رابطه خوبی با اکثر ایرانیها دارد البته رفتنش در میانۀ در ایام ثبت نام باعث بوجود آمدن مشکلات زیادی برای اکثر ایرانیها شده بود چون باید مستقیماً با رئیس دانشگاه آموزگاری آقای سعیدوف در مورد ثبت نام صحبت می کردیم و ایشان متاسفانه ارتباط خوبی با ایراینها ندارند و بیشتر دنبال پیدا کردن بهانه ایی برای رد کردن دانشجویان ایرانی می گردد حالا از ظاهر و حجاب لباس زنان ایرانی گرفته تا نداشتن کراوات و نزدن ریش توسط مردهای ایرانی.

البته باید بگویم در دانشگاههای تاجیکستان بیلبوردهایی نصب شده که طرز لباس پوشیدن دانشجویان را نشان می دهد : آقایون با کت و شلوار  یا شلوار پارچه ایی و پیراهن سفید و کراوات هستند و خانمها با لباس تاجیکی (اطلس) یا کت و دامن و یا لباسهای پوشیده اروپایی می باشد البته بدون حجاب یا نهایتاً روسری بالای سر (رومال) . خلاصه در کل با پوشیدن مقنعه یا مانتوهای مشکی که اکثراً خانمهای ایرانی عادت به پوشیدن آنها دارند مخالفت می کند.

جالب اینجاست که همین رئیس دانشگاه صبحها اول وقت با دیگر کارمندانش در جلوی درب ورودی دانشگاه می ایستد و ظاهر دانشجویان را برنداز میکنند حتی این صحنه را در روزهای بارانی هم می شود دید که فکر میکنم بسیار زشت و مسخره هست هم برای دانشجویان و هم برای خود رئیس دانشگاه آموزگاری ولی بهرحال این چیزی است که در اینجا اتفاق می افتد.

 حیاط دانشگاه

از اینها بگذریم اکثر تاجیکها و استادان دانشگاه ها از ایرانی ها خوششون می یاد و برای ایرانیان احترام زیادی قائل هستند و ایرانیان را نیز تاجیک می خوانند امیدوارم این احترام متقابل همیشه حفظ شود و حتی بیشتر هم شود.

 

دانشگاههای دوشنبه تاجیکستان

  

1- Tajik State National university

 

نمای بیرونی

 1- درکلیه مقاطع تحصیلی

 

2- Tajik State Pedagogical University

 

نما بیرونی

 

2- درکلیه مقاطع تحصیلی

 

3- Tajik State Agricultural University

 

3- درکلیه مقاطع تحصیلی

4- Tajikistan Academy of Sciences

 

 

4- مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا، صرفا" پژوهشگاه شرق

 

 شناسی و میراث خطی، و پژوهشگاه زبان و ادبیات رودکی.

 

 

5- Tajik Physical Training Institute

 

 6- Tajik Technical University M.S.Osimi

 

6- صرفا" تاسطح کارشناسی ارشد.

  

7- Tajik State University of Commerce

 

7- صرفا" تاسطح کارشناسی ارشد.

 

8- Russian – Tajik (Slavonic) University

 

8- صرفا" تا سطح کارشناسی در رشته های علوم انسانی

 

9- Tajik State Institute of Languages

 

9- صرفاً تا سطح کارشناسی

 

نحویه ثبت نام

 

 

اکثراً رشته ها سطحش از ایران پایینتر است و استادان سواد لازم را ندارد. در اینجا برای فوق لیسانس و دکترا شما از ابتدا باید استاد راهنما و مشاور خود را معین کنید و بگویید در چه موردی  می خواهید رساله بنویسید شاید تنها اینجا رشته های علوم پایه ارزش خوندن داشته باشه یا رشته هایی مثل زبان روسی چون نزدیک 1 قرن زبان حکومتی این کشور روسی بوده و اغلب روسی را بهتر از فارسی صحبت می کنند و یا تحقیقات در مورد زبانهای باستان که منابع بیشتری یافت می شود والا باقی رشته ها از ایران خود ما بسیار عقبتر هست و دانشجویی که اینجا می آید خودش از استاد بیشتر می داند استادان و مسئولان دانشگاه هم اونی که خیلی وضعش خوب باشد با سابقه ۲۰ سال تدریس نهایتاً ۲۰۰ دلار در ماه  حقوق می گیرد خلاصه تا چشمشون به ایرانی می خوره میخواهند یه جوری به تیغاً شنیدم بعضی از رئیس بخشها برای پذیرش دانشجو ۳۰۰ یا ۴۰۰ دلار پول گرفتن حالا اگه پول را ندهی اجازه ورود به بخش را خیلی سخت می تونی بگیری هر چند که با دادن این پول چیزی هم به شما داده نمی شود و فقط اجازه ورود هست ایرانیهایی هم که می ایند اینجا چون وقتشون کم است برای دادن پول به این چنین آدمهایی با هم رقابت می کند و استادی که تا امروز با ۳۰ یا ۵۰ سامان (حدود ۱۰ تا ۱۵ دلار) پشتک وارو می زد اینجوری به جون ایرانیها افتادن و حریص شدن  البته همشون اینجوری نیستند ولی اکثراً برای اینکه می بینند بقیه دارن از دانشجویان پول می گیرن آنها هم ترقیب می شوند. اندک شخصهایی هستند که شرافت انسانی خود را حفظ کرده اند و رشوه گیری را حرام می داند و کار شما را طبق اصول انجام می دهند. اینجا متاسفانه از لحاظ زبان انگلیسی هم بسیار ضعیف عمل کرده اند و حتی استادان اینجا هم خوب انگلیسی صحبت نمی کنند انگار در زمان شوروی اصلاً اینها نمی دانستن که انگلیسی زبان بین المللی در جهان شده البته هنوز که هنوزه هم باور ندارند و زبان روسی را زبان بین المللی می دانند . خب برای امروز کافیه روزهای دیگه بیشتر براتون از وضعیت اینجا می گم.

 

شاد باشید و سر بلند.  

طبق لیست وزارت علوم مدارک 9 دانشگاه تاجیکستان ارزشیابی می گردد که البته بیشتر ایرانیها به سراغ مورد اول  و دوم یعنی دانشگاه ملی و دانشگاه پداگوگی یا همان دانشگاه آموزگاری می روند دقیقاً نمی دونم چرا ولی بیشتر تمایلات به سمت این دو دانشگاه است البته در دیگر دانشگاه ها هم دانشجوی ایرانی پیدا می شود ولی حتماً یکی از دلایل اصلی برای انتخاب این ۲ دانشگاه پذیرش مردک آنها درکلیه مقاطع تحصیلی در ایران می باشد. در ایام ثبت نام با تعداد بسیار زیادی از ایرانیها در این دو دانشگاه بر خوردم که البته اکثراً هم احساس نارضایتی می کنند. علت اصلی هم این است که دید درستی از تاجیکستان نداشتند و حالا که آمدن اینجا می بینند که چقدر همه چیز درهم و برهم است و با چیزی که فکر می کردند بسیار فرق می کند خوب اینکه اینجا زمانی قسمتی از شوروی سابق یا ابرقدرت دوم جهان بوده با وضعیتی که الان مشاهده می کنیم بسیار متفاوت است. اکثراً اینهایی که برای تحصیل به اینجا آمدن شاغل هستند و زمان کمی را برای انجام کارهای ثبت نام در اینجا در نظر گرفتن غافل از اینکه تاجیکها بسیار کند کار می کنند و بعضاً گرفتن یک نامه خودش یک هفته زمان می خواهد  بعضی ها هم به دلالها یا شرکتهایی در ایران پول دادن که این کار را برایشان انجام دهد  آنها هم برای دوره دکترا یا فوق لیسانس مبالغ بسیار هنگفتی نزدیک به ۵/۱ یا ۲ میلیون از آنها گرفتند که برایشون پذیرش اینجا را بگیرند حالا در قبال این پول هم کار آنچنایی انجام نداده اند و بیچاره این دانشجویان ایرانی هستند که باز خودش سرگردان در راهروهای دانشگاهها می چرخند و بدنبال کسی می گردند که مشکل آنها را حل کند امسال یعنی سال ۱۳٨٧ بسیار گرایش دانشجویان ایرانی به اینجا زیاد بود اکثراً هم می خواهند که به صورت غیر حضوری ( غایبانه ) ثبت نام کنند. شهریه دانشگاه ها امسال بصورت بسیار تصاعدی بالا رفته یعنی شهریه ۷۵۰ دلار یا ۱۰۰۰ دلار پارسال امسال به یکباره به ۲۵۰۰ دلار و ۳۰۰۰ دلار تغییر یافت بیچاره دانشجویان ایرانی هم که برای آمدن کلی هزینه کردن و تا اینجا آمدن دیگه نه راه پس داشتن نه راه پیش . متاسفانه دلالهایی هم که آنها را آوردن کار آنچنانی انجام نداده اند و به آنها از وضعیت اینجا دقیقا چیزی نگفتن . روال کار به این صورت هست که شما مدرک و ریز نمرات خود را در ایران به مترجم زبان روسی می دهید و ازش می خواهید با مهر دادگستری و وزارت امورخارجه مدرک را به شما تحویل دهد تقریبا هر صفحه مدرک با این تفاسیر بین ۱۵ تا ۲۰  هزار تومان  برای آدم خرج بر می داره آنرا به سفارت ایران در دوشنبه می دهید که تایید کند سفارت هم اینکار را مجانی انجام می دهد که انجام دهد بعد از تایید سفارت مدرک را به وزارت معارف تاجیکستان می برید تا برابر ارزشی به شما دهد این کار بین 1 هفته تا یک ماه زمان می برد شاید بعضی موقعها هم بیشتر شود خلاصه مدرک ارزشیابی را هم با مبلغ نهایتاً ۳۰۰ سامان به شما می دهند که نزدیک ۱۰۰ دلار می شود از بعضی ها شنیدم دلالها برای همین برابر ارزشی ۳۰۰ دلار از دانشجویان پول گرفتن بعضی از دانشجویان هم برای رسیدن به این مرحله را یک و نیم میلیون تومان پول به دلال می دهند .خلاصه بعد مدرک ارزشیابی را به دانشگاه می برید و تقاضای ثبت نام می کنید . باید بدانید رشته ها در تاجیکستان بسیار محدود است و گرایشهای مختلفی که در ایران داریم اینجا وجود ندارد مثلاً یک بنده خدا آمده بود و می خواست ادامه تحصیل بدهد آن هم در رشتۀ کودکان استثنائی چیزی که اینها اصلاً به گوششون نخورده. لطفاً بخاطر خودتون هم شده قبل از اینکه به تاجیکستان برای ادامه تحصیل بیاید کمی تحقیق کنید ببینید اصلاً رشته شما را دارد یا نه ؟

...
ادامه مطلب
نویسنده : دانشجو ; ساعت ٦:۱٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٩/۱٢
    پيام هاي ديگران()   لینک

+ شهر دوشنبه

از فرودگاه که بگذریم شهر جلوه آن چنان بدی نداشت و در نگاه اول زیبایی بعضی از خیابانها مثل رودکی و میدانهایی مثل عینی ، پیکر سامانی و ساختمانهای رنگی اطراف خیابان با رنگهای مختلف صورتی ،قرمز ، سفید ، آبی و... توجه انسان را به خود جلب می کرد وجود نوشتها به خط سیریلیک و ناتوانی در خواندن آنها و نبود هیچ آثاری از خط فارسی و انگلیسی آدم را بسیار آزار می داد تازه متوجه می شدی بی سوادان چگونه به تابلوهای شهر نگاه می کنند و این برای من که برای ادامه تحصیل به اینجا آمده بودم خیلی سخت بود مقطع فوق لیسانس می خواهی بخوانی ولی هیچ ارتباطی با نوشته ها نمی توانی برقرار کنی؟!!

 شهر دوشنبه

بگذریم تقریباً قواعد راهنمایی و رانندگی بطور کامل رعایت می شد و ماشینها برای عابرانی که از خط عابر پیدا می گذشتن توقف کامل می کردند برعکس تهران که باید با اکروبات بازی و مهارت خاصی از لای ماشینها عبور کنی شهر نسبتاً خلوت بود تعداد زیاد ماشینهای فیات (ژیگولی) و لادا و ولگا خاطرات فیلمهای شوروی سابق را یاد آور می شد.

 البته وجود زیاد ماشینهای هایس مانند (معروف به مشروتکه) برای حمل ونقل مردم هم کاملاً واضح بود همانهایی که از پارسال در تهران هم تعدادشان زیاد شده بود.  از کپسولهای زیر ماشینها معلوم بود اکثراً با گاز (LPG)  کار می کنند در همین جا بگم قیمت بنزین که با تابلوهایی در پمپ بنزین نصب شده بود روزانه به مردم اعلام می شد (بنزین با اکتان 96 تقریباً بین ۴/٣ تا ٧/٣  سامانی عرضه می شد).

 از واحد پول اینجا بگم که سامانی نام دارد و به طبق عادت سُم می گویند این اسم  برگرفته از حکومت سامانیان ،اولین حکومت فارسی بعد از اسلام در این منطقه است  هر ١٠٠ دلار را اینجا ٣۴٠ سامان می خرند و ٣۴٢  سامان می فروشند همیشه برایم جالب بود که طبق عرف مردم واحد پول کشور را برابر با قدرت اقتصادی آن کشور می دانند ولی ما با اینکه اقتصاد بهتری نسبت به خیلی از کشورها داریم ولی واحد پولمان اینقدر پایین و خجالت آور است بگذریم ١ سامانی خود به ١٠٠ دیرم تقسیم می شود که البته فقط ۵ دیرمی کوچکترین واحد پولی موجود است و الباقی  ١٠، ٢٠، ٢۵، ۵٠ می باشند به پول خرد در اینجا تنگه می گویند. راستی صرافی هم خیلی زیاد مخصوصاً در طول خیابان رودکی و نزدیک بازارها یافت می شود که با تابلوهای سبز و سفید بزرگی در بیرون مغازه قیمت خرید و فروش پولهای رایج مثل دلار و یورو و پول روسیه را نشان می داد .

من به خاطر اینکه آشنایی در اینجا دارم خیلی سریعتر با مکانها آشنا شدم. رستورانهایی با خوراک ایرانی نیز در اینجا هست که معروفترینشان  د به د  هست دقیقاً کنار پیکر سامانی که مجسمه بزرگی از اسماعیل سامانی است و نماد اصلی شهر می باشد نرخ غذاهای اینجا به نسبت از بقیه جاها بالاتر است و کیفیتش نیز به همین نسبت و به قول معروف هر چه پول بدی آش می خوری واگر غذایی مثل چلو کباب برگ با نوشابه و سوپ و سالاد و ... حساب کنی هر نفر بین ٣٠ تا ۴٠ سامان می شود خلاصه نرخ غذا را می شود گفت با تهران برابری می کند یا شاید کمی هم بیشتر باشد ولی خب خودتون می دانید در یک شهر نرخهای مختلف زیادی پیدا می شود و اینجا هم مستثناء نیست از دیگر رستورانهای اینجا میشود به رستورانهای ترکی (Merve) اشاره کرد که غذاهایشان هم از لحاظ پخت و هم طمعشان به ما نزدیکتر است پیتزا بین ١٣ تا ١۶ سامان و ساندویچ همبرگر که به آن گمبورگر می گن بین ۵/٣ تا ۵ سامان است غذاهای تاجیکی اکثراً گوشتشان به نسبت ما خام است که هم خوردن و هم هضم کردنشان سخته.

از فروشگاههای اینجا بگم تعدادی فروشگاه زنجیره ایی مثل (Orima) هست که تقریباً همه چیز می توان پیدا کرد ولی همان مشکل خط و زبان که قبلاً به آن اشاره کردم وجود دارد اکثراً روسی نوشته و وقتی چیزی را بر می داری شک و تردید داری که دقیقاً چی براداشتی؟ خلاصه زبانمان یکی هست و خطمان متفاوت که واقعاً ارزش خط در اینجا نمایان می شود. از بازارهای اینجا بگم تعدادی هست که بسیار بزرگ و شلوغ و درهم مثل بازار کاروان که همه چیز و همه شغلی پیدا می شود نرخ اجناس اغلب از ایران بیشتر است مگر موارد خاصی از پوشاک. بازاری هم مثل صد برگ وجود دارد که ظاهری آراسته تر و مدرنتر دارد پاساژیی چند طبقه با مغازههای مختلف واقع در میدان عینی یا میدان صدبرگ که بخاطر وجود این بازار به هر دو نام می گویند.

نرخ تاکسی در اینجا از ۵ سامان تا ٢٠  یا ٢۵ سامان برای مسیرهای دور و نزدیک با توافق هر دو طرف وجود دارد البته تاکسی در اینجا مثل تاکسی تلفنی ایران است که بعد از سوار کردن مسافر دیگر کس دیگری را سوار نمی کند.

معمولاً دانشجویانی که به اینجا می آیند چون اکثراً در پرواز با هم هستند یا از قبل همدیگر را می شناسند خانه هایی را دسته جمعی اجاره می کنند که البته نرخهای بسیار متفاوتی در مورد اجاره کردن خانه از آنها شنیده ام مثلاً از شبی ۵ دلار تا شبی ٣٠ یا ۴٠ دلار  برای یک اتاق بستگی به انصاف صاحب خانه و زرنگی خود ایرانی قیمت تعیین می شود نرخ هتلهای محدودی هم که دارد و من پرسیدم اغلب بسیار زیاد است که برای دانشجو اقتصادی نیست از ٨٠ دلار به بالا . دانشگاه خوابگاه نیز دارد که بعد از ثبت نام در اختیار دانشجو می گذارد آن هم از شبی ١ دلار تا ۵ دلار  که بازهم بسته به دانشجو و دانشگاهش به او نرخ می دهند.

سری بعد در مورد خوابگاه و وضعیتش بیشتر می گم.

شاد باشید 

,

...
ادامه مطلب
نویسنده : دانشجو ; ساعت ٥:٤۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٩/۱٢
تگ ها: شهر دوشنبه
    پيام هاي ديگران()   لینک

+ آمدن به تاجیکستان

آمدن به تاجیکستان اون هم از ایران می تواند زمینی یا هوایی باشد که البته اکثر دانشجویان و گردشگران هم از طریق هوایی به شهر دوشنبه سفر می کنند.  ما هم بعد از پرس و جوی زیاد ترجیح دادیم  با تاجیک ایر سفر کنیم بلیط رفت و برگشت ۵١٨٠٠٠ تومان می شد که تقریبا حدود صد هزار تومان از بلیط شرکت هواپیمائی آسمان گرانتر  می شد ولی بازهم سراغ آسمان نرفتیم چون پرواز مستقیم از تهران نداشت و باید با یک پرواز تا مشهد می رفتیم و بعد دوباره از اونجا با هواپیمای دیگری به دوشنبه پرواز میکردیم راه بدی نبود ولی از دوستانم که پرسیدم آنها گفتن ما یکبار تجربه بدی داشتیم و کسی پاسخگو نبود هر چند که خود آسمان مقصر اصلی بود حالا داستان چی بود؟

خدا را شکر معمولا پروازهای ایرانی اصلا توجه ای به برنامه زمان بندی شده ندارند و اینکه این مسافر بیچاره روی زمان پروازش حساب کرده اصلاً براشون مهم نیست خلاصه سرتون را درد نیاورم هواپیما با تاخیر از تهران بلند می شود و دقیقاً ۴۵ دقیقه قبل از پرواز دوشنبه به مشهد می رسد البته جای شکرش باقیه که قبل از پرواز می رسد ولی با این حال در فرودگاه مشهد بی توجه به اینکه مسافران از تهران دارند می آیند مسافران رزرو را سفر هواپیما کردن و دیگر اجازه ندادند مسافرانی که از تهران آمدن سوار بشوند حالا شما جای مسافر بیچاره هلک و هلک از تهران آمدی مشهد اینجا می گویند جا نیست سوار شوید مقصر دیر آمدن هم شما نباشید مقصر شرکت آسمان است پرواز از تهران دیر بلند شده و بجای اینکه شما ٢ یا ٣ ساعت قبل توی فرودگاه مشهد باشید حالا رسیدی !!!

تازه بعد هم با جواب سر بالای مسئولان شرکت آسمان در فرودگاه مشهد مواجه بشید که " تا مشهد که فعلا شما را آوردیم پرواز دوشنبه دیگه جا نداره مجبوری تا پرواز بعدی منتظر بمانید" یک لحظه اگر آدم بی خبر باشد با خودش فکر می کند آره با پرواز بعدی میرویم دوشنبه ولی صد حیف که پرواز بعدی یک هفته دیگر می پره! یعنی فقط پنج شنبه ها از مشهد به دوشنبه پرواز هست حالا خودتون داوری کنید اگه تو اون موقعیت باشید چه کار می کنید ؟ هیچ کس هم جوابگو نیست تازه جواب درستی هم بهتون نمی دهند فکر کنم دیگه تو دنیا اینجور مسائل حل شده باشد به غیر از ما جهان سومی ها، تازه اینجا هست که باید شما خسارت اشتباه شرکت آسمان را پس بدهید و با پول خودت یک بلیط برگشت به تهران را بخرید؟!! تا به خانه ات برگردی.

 بخاطر همین مسائل ما ترجیح دادیم با آسمان پرواز نداشته باشیم به شما دوستان عزیز هم پیشنهاد می کنم اگر قصد دارید به تاجیکستان بیاید اون هم از راه مشهد با هر وسیله مطمئنی که میتوانید خودتان را یک روز قبل به مشهد برسانید که دچار چنین مشکلی نشوید.

خب بیایم سر پرواز تاجیک ایر که شنبه ها و سه شنبه ها است ما پروازمان شنبه بود که سوار شدیم از فرودگاه امام همه چیز داشت معلوم می شد هواپیما جلوی خرطومی نمی توانست بیاد چون مثل اینکه استانداردش با هواپیماهای جدید فرق داشت و درب هواپیما با خرطومی های فرودگاه جور در نمیامد !!! خلاصه بر عکس اکثر پروازها که مسافران بعد از گذشتن از گیت مستقیم سوار هواپیما می شوند ما مجبور بودیم با اتوبوس به سمت هواپیما برویم، محدودیت ٢٠ کیلو بار برای هر مسافر هم باعث شده بود هر کسی حداقل یک ساک کوچک برای داخل هواپیما همراهش بیاره حالا فضای تنگ داخل هواپیما با ۶ صندلی در هر ردیف تمام قفسه های کوچک بالا سرمون پر شدند تا هواپیما حرکت نکرد خبری از کولر یا تهویه مطبوع هوا نبود. با تمام این تفاسیر پرواز بلند شد و بعد از پذیرایی های پی در پی خیلی زود خلبان اعلام کرد آماده فرود باشید.

فرودگاه شهر دوشنبه

فرودگاه شهر دوشنبه :

با ٢ تا اتوبوس مسافرین را به یک سالن کوچک رساندن بنظرم در لحظه اول، آدم فکر می کند که اینجا واقعا فرودگاه یک پایتخت است ؟!! از فرودگاه دوشان تپه که کوچکتره؟ خیلی سریع با ازدحام جمعیت پشت دریچه های چک پاسپورت مواجه شدیم خوبه تازه یک پرواز بودیم  ٣ یا ۴ اتاقک برای چک پاسپورت بود که ٢ نفر بیشتر نبودن قبلاً شنیده بودم برگهایی را هم موقع ورود باید پر کنیم که این دفعه مثل اینکه تمام کرده بودن چون بعد از کمی معطلی گفتن نیست بیاید رد شوید ٢ ردیف کوچک نقاله هم بود که بارهامون را می آورد بارم را که گرفتم از سالن خارج شدم حالا تو شهر دوشنبه بودم جایی که مردمش با ما همزبان هستند جلوۀ فرودگاه نشان از عقب ماندگی این کشور داشت شاید الان خیلی از فرودگاه های کوچک کشور ما وضعیتی به مراتب بهتر از اینجا داشته باشند.

یکی از آشنایانم اونجا منتظرم بود که با او به خانه اش رفتیم، چقدر خوبه آدم وقتی جایی میرود آشنایی داشته باشد چون با اینکه اینجا همه فارسی حرف می زنند باز هم احساس غربت به آدم دست می دهد مخصوصاً اینکه منتظر نیستی حرف مردم را متوجه نشوی ولی عملاً این اتفاق می افتد و تشخیص اینکه کلمۀ گفته شده روسی هست یا تاجیکی کمی مشکله؟!! البته به مرور این مشکل حل می شود که بعداً براتون توضیح می دهم.

 

 

نویسنده : دانشجو ; ساعت ٤:٠٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٩/۱٢
    پيام هاي ديگران()   لینک