ممنوعیت تحصیل بصورت غیر حضوری در کشورهای مشترک المنافع - مختصری در مورد تاجیکستان ودانشگاههایش و مشکلات دانشجویان

مختصری در مورد تاجیکستان ودانشگاههایش و مشکلات دانشجویان


+ ممنوعیت تحصیل بصورت غیر حضوری در کشورهای مشترک المنافع

سلام

امروز لازم دیدم با دیدن نظر یکی از دوستان در مورد علاقه اش به  ادامه تحصیل بصورت غیر حضوری  در مقطع دکتری در تاجیکستان این مطلب را که مربوط به ارزشیابی مدارک تحصیلی است  در وبلاگم بگذارم امیدوارم که هم ذهن ایشان و هم افراد دیگری که دوست دارند در دانشگاه های تاجیکستان تحصیل نمایند را روشن کند طبق این مصوبه عملاْ دیگر امکان تحصیل به صورت غیر حضوری در کشورهای مشترک المنافع از جمله تاجیکستان و ... وجود ندارد

آخرین تغییرات در نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی - October 29, 2008 9:16 PM

بر اساس مصوبات آخرین شورای ارزشیابی نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی کشورهای مشترک المنافع به صورت زیر تغییر کرد.
1- مدارک‌Bakalavr صادره‌ از دانشگاه‌های‌ معرفی‌ شده، با حداقل‌ 4 سال‌ تحصیل‌ به‌ شرط‌ دارا بودن‌ دیپلم‌ 12 ساله دبیرستان یا پیش دانشگاهی، پس‌ از بررسی‌ علمی‌ که‌ شامل‌ آزمون‌ کتبی‌ و یا مصاحبه‌ علمی‌ است، در صورت‌ موفقیت‌ "کارشناسی" ارزشیابی‌ می‌شوند.
تبصره: مدارک تحصیلات نیمه حضوری و غیر حضوری در مقطع کارشناسی صادره از دانشگاه های کشورهای مستقل مشترک المنافع و آسیای میانه (چنانچه تاریخ شروع به تحصیل بعد از اول نوامبر 2008 باشد) "غیر قابل ارزشیابی" خواهد بود.
2- مدارک‌Magister/Specialist Diploma صادره‌ از دانشگاه‌های‌ معرفی‌ شده‌ با توجه‌ به‌ دوره‌های‌ تحصیلی‌ قبل‌ از دانشگاه‌ و محتوای‌ دروس‌ دانشگاهی، با حداقل‌ پنج‌ سال‌ تحصیل‌ و به‌ شرط‌ دارا بودن‌ دیپلم‌ 12 ساله دبیرستان یا پیش دانشگاهی، یا با دارا بودن مدرک کارشناسی معتبر با حداقل یک الی دو سال تحصیل، پس از بررسی علمی که شامل آزمون کتبی و یا مصاحبه علمی است، در صورت موفقیت "کارشناسی ارشد" ارزشیابی‌ می‌شوند. در صورتی که مدرک مقاطع Bakalavr و Magisterیا Specialist Diploma از دانشگاه های این حوزه جداگانه ارائه شود، اخذ آزمون از هر مقطع بطور مستقل الزامی است. در صورتی که مدارک مقاطع یاد شده یکجا ارائه شود، اخذ آزمون از Magister یا Specialist Diploma کفایت می کند. همچنین چنانچه متقاضی با ارائه تقاضای کتبی، خواستار ارزشیابی مدرک Magister یا Specialist Diploma خود به ماخذ "کارشناسی" باشد، آزمون در سطح کارشناسی به عمل خواهد آمد.
تبصره: مدارک تحصیلات نیمه حضوری و غیر حضوری در مقطع کارشناسی ارشد صادره از دانشگاه های کشورهای مستقل مشترک المنافع و آسیای میانه (چنانچه تاریخ شروع به تحصیل بعد از اول نوامبر 2008 باشد) "غیر قابل ارزشیابی" خواهد بود.
3- مدارک (Ph.D.) Kandidat Nauk صادره از دانشگاه های کشورهای مستقل مشترک المنافع و آسیای میانه، که شروع تحصیل دورة‌ مربوط به آن ها بعد از اول نوامبر 2008 باشد مشروط به انتشار حداقل دو مقاله کامل (Full Paper) در نشریات معتبر علمی‌ـ ‌پژوهشی، منتشره در کشورهای غیراز کشورهای مستقل مشترک المنافع و آسیای میانه که حداقل یکی از آنها دارای نمایه (Index) بین المللی باشد، با رعایت سایر ضوابط و مقررات قابل بررسی و ارزشیابی است.
تبصره 3-1: هر مقاله باید دارای شرایط ذیل باشد:
• در زمان تشکیل پرونده ارزشیابی به چاپ رسیده باشد(مقالات ارائه شده در کنفرانس ها ـ هرچند که نمایه بین المللی داشته باشند ـ احصاء نمی شود.
• دانش آموخته مؤلف اصلی آن باشد .
• الزاماً برگرفته از رساله دکتری باشد.
• مقالات توسط حداقل سه عضو هیات علمی متخصص در رشته مربوط بررسی و تألیف آنها توسط متقاضی احراز گردد. ٭
٭ چاپ مقاله در نشریات علمی پژوهشی دارای نمایه (Index) بین المللی و ضریب تأثیر Impact Factor منتشره در کشورهای فدراسیون روسیه، جمهوری بلاروس، جمهوری اوکراین، لهستان، رومانی، بلغارستان، جمهوری چک، اسلواکی، اسلوونی، لتونی و لیتوانی، مشروط به این که متقاضی ، دانش آموخته کشور منتشر کننده نشریه نباشد نیز بلامانع است.
تبصره 3-2: مدارک تحصیلات غیرحضوری در مقطع دکتری (چنانچه تاریخ شروع به تحصیل بعد از اول نوامبر 2008 باشد) "غیر قابل ارزشیابی" خواهد بود.
تبصره 3-3: چنانچه تاریخ شروع به تحصیل قبل از اول نوامبر 2008 باشد، ارزشیابی مدارک تحصیلی صادره از دانشگاه های حوزه یاد شده در مقطع دکتری منوط به ارائه حداقل یک مقاله کامل علمی Full Paper برگرفته از رساله دکتری در نشریات علمی- پژوهشی، منتشره در کشورهای غیر از کشورهای مستقل مشترک المنافع و آسیای میانه و دارای نمایه (Index) بین المللی می باشد. شایان ذکر است مقالات باید در زمان ارزشیابی به چاپ رسیده و دانش آموخته مولف اصلی آن باشد. همچنین مقالات ارائه شده در کنفرانس ها حتی اگر نمایه بین المللی داشته باشد، احصاء نمی شوند.
‌تبصره3-4‌ : دانشجویان‌ بورسیه‌ وزارت‌ علوم، تحقیقات‌ و فناوری‌ به‌ این‌ دلیل‌ که‌ در گزینش‌های‌ علمی‌ مربوط‌ قبول‌ شده‌ و در طول‌ تحصیل‌ تحت‌ نظارت‌ علمی‌ اداره‌ کل‌ بورس‌ و اعزام‌ و نماینده‌ علمی‌ وزارت‌ متبوع‌ بوده‌اند ملزم‌ به‌ ارایه‌ مقاله‌ موضوع‌ بند 3 نیستند.
منظور از نظارت‌ علمی، ارایه‌ گزارش‌ منظم‌ پیشرفت‌ علمی‌ شش‌ ماهه‌ به‌ نماینده‌ علمی‌ وزارت‌ متبوع‌ مستقر در سفارت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در مسکو (شش‌ گزارش‌ در طول‌ دوره‌ تحصیل‌ دکترا) و تأیید مشاور علمی‌ مستقر در اداره‌ کل‌ بورس‌ و اعزام‌ است.
‌تبصره3-5‌ : مدارک‌ موضوع‌ بندهای‌ یک،دو و سه‌ صادره‌ از دانشگاه‌هایی‌ که‌ نامشان‌ در فهرست‌ ذیل آورده‌ نشده‌ است‌ نیز به‌ شرط‌ آنکه‌ تاریخ‌ اتمام‌ تحصیلات‌ قبل‌ از ژانویه‌ 2002 میلادی‌ باشد بر اساس‌ معیار مذکور در همان‌ بندها بررسی‌ و ارزشیابی‌ می‌شوند.
4- مدارک‌ تحصیلی‌ رشته‌ زبان‌ روسی‌ از دانشگاه‌های‌ معتبر سه‌ جمهوری‌ اکراین، روسیه‌ و بلاروس‌ در صورت‌ رعایت‌ سایر ضوابط، از طریق‌ بررسی کیفی (اخذ آزمون، درخواست انتشار مقاله)‌ قابل‌ بررسی‌ می‌باشد.

این مطالب بر گرفته از سایت رایزنی علمی  و سرپرستی دانشجویان ایرانی در روسیه ، روسیه سفید و اسیای میانه می باشد. 

نویسنده : دانشجو ; ساعت ۱:٥۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٩/٢٦
    پيام هاي ديگران()   لینک