ارزیابی مدارک

هر چند ارزیابی مدارک طبق آخرین اعلام وزارت علوم بصورت زیر می باشد ولی باید عرض کنم سطوح در مقاطع آموزشی تاجیکستان تغییر کرد و دوره پیش از دانشگاه که پیشتر یازده ساله بود از این پس دوازده ساله خواهد شد و نظام مقاطع تحصیلی دانشگاهی  همانند ایران شده است و عملا  دانشجویان امسال چهار سال آینده که از دوره لیسانس فارغ التحصیل بشوند باید برای دوره فوق لیسانس امتحان ورودی بسپارند

نظام‌ آموزشی‌ و چگونگی‌ ارزشیابی‌ مدارک‌ تحصیلی‌ دانشگاههای‌ کشورهای مستقل مشترک المنافع و آسیای میانه

(شامل کشورهای جمهوری بلاروس، جمهوری اوکراین، جمهوری ارمنستان، جمهوری آذربایجان، جمهوری تاجیکستان، جمهوری قرقیزستان، جمهوری قزاقستان، جمهوری گرجستان، جمهوری ازبکستان، جمهوری ترکمنستان)

تحصیلات‌ پیش از دانشگاه‌

دوره های تحصیلی

نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی
فهرست دانشگاهها ی کشورهای مستقل مشترک المنافع و آسیای میانه (مورد تائید وزارت متبوع)

جدول چگونگی ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاه های  کشورهای مستقل مشترک المنافع و آسیای میانه

‌‌تحصیلات‌پیش‌از دانشگاه‌

‌  آموزش‌ ابتدایی‌ عمومی‌ در کشورهای مستقل مشترک المنافع از هفت‌ سالگی‌ آغاز می‌شود و به‌ مدت‌ چهار سال‌ ادامه‌ دارد. سپس‌ دانش‌آموزان‌ دوره‌ پنج‌ یا شش‌ ساله‌ آموزش‌ پایه‌ عمومی‌ - حرفه‌ای‌ را طی‌ می‌کنند و سرانجام‌ وارد دوره‌ دو ساله‌ آموزش‌ متوسطه‌ عمومی‌ یا حرفه‌ای‌ می‌شوند. از این‌ رو طول‌ تحصیلات‌ پیش‌ دانشگاهی‌ در این‌ کشورها یازده‌ تا دوازده‌ سال‌ می‌باشد. 

▲بازگشت به اول صفحه

 

تحصیلات‌ دانشگاهی‌

مراکز آموزش‌ عالی‌ در کشورهای مستقل مشترک المنافع و آسیای میانه به‌ چهار دسته‌ شامل‌ دانشگاه‌های‌ دولتی، مراکز کارآموزی‌ تخصصی، کالجهای‌ دولتی‌ و مؤ‌سسات‌ آموزش‌ عالی‌ خصوصی‌ تقسیم‌ می‌شوند.

مراکز آموزش‌ دولتی‌ شامل‌ دانشگاه‌ها، دانشگاه‌های‌ صنعتی، مؤ‌سسات‌ کشاورزی، مؤ‌سسات‌ حقوقی، مؤ‌سسات‌ و مراکز پزشکی، تربیت‌ معلم‌ و غیره‌ می‌باشند.

پذیرش‌ دانشجویان‌ در دانشگاه‌ها توسط‌ کمیته‌ دولتی‌ کشور مربوطه بر اساس‌ داشتن‌ دیپلم‌ دبیرستان‌ و قبولی‌ در امتحان‌ ورودی‌ انجام‌ می‌شود. امتیازهای‌ بدست‌ آمده‌ در امتحان‌ ورودی‌ نیز نقش‌ عمده‌ای‌ در پذیرش‌ دانشجویان‌ دارد. تحصیلات‌ رایگان‌ دانشگاهی‌ فقط‌ شامل‌ افرادی‌ می‌شود که‌ حد نصاب‌ لازم‌ را در امتحان‌ ورودی‌ دانشگاه‌ مربوط‌ کسب‌ نموده‌ باشند.

تصمیم‌گیری‌ جهت‌ پذیرش‌ دانشجویان‌ خارجی، به‌ عهده‌ مراکز آموزش‌ عالی‌ است. دانشجوی‌ خارجی‌ یک‌ سال‌ دوره‌ پیش‌ دانشگاهی‌ که‌ اصولاً‌ تکیه‌ بر فراگیری‌ زبان کشور محل تحصیل و دروس عمومی و علمی پیش نیاز دارد را طی‌ می‌کند و ملزم‌ به‌ پرداخت‌ شهریه‌ برای‌ تحصیل‌ می‌باشد.

▲بازگشت به اول صفحه

 

 دوره‌های‌ تحصیلی‌

1. : Bakalavr شامل سه‌ و نیم‌ تا چهار سال‌ تحصیل‌ است.

دانشجویان‌ دراین دوره آموزشهای‌ پایه‌ را در رشته های علوم‌ فنی‌ مهندسی، علوم‌ انسانی‌ و هنر می‌گذرانند و مهارتهای‌ حرفه‌ای‌ کسب‌ می‌کنند و در کنار آن، دوره‌های‌ تخصصی‌ نیز وجود دارد که‌ در پایان‌ تحصیل‌ منجر به‌ اخذ دیپلم‌های‌ تخصصی‌ می‌شوند. زمان‌ تدریس‌ بر حسب‌ ساعت‌ می‌باشد. سال‌ تحصیلی‌ در اغلب‌ دانشگاه‌ها شامل‌ دو نیم‌ سال‌ 17-16 هفته‌ای‌ می‌باشد که‌ در پایان‌ هر نیم‌ سال‌ 4-3 هفته‌ زمان‌ امتحانات‌ است.

 ‌: Magister/ Diploma .2 شامل‌ پنج‌ تا شش‌ سال‌ تحصیل‌ است.

این‌ دوره‌ به‌ صورت‌ پیوسته‌ می‌باشد و شرط‌ ورود به‌ آن، داشتن‌ دیپلم‌ دبیرستان است. دوره‌های‌ 1 الی 2 ساله‌ نیز با شرط‌ داشتن‌ مدرک‌ کارشناسی‌ برگزار می‌شود.

این‌ دوره‌ شامل‌ مجموعه‌ای‌ از دروس‌ تعیین‌ شده‌ و همراه با ارایه‌ پایان‌نامه‌ تحصیلی‌ می‌باشد.

: (Ph.D.) Kandidat Nauk .3 شامل‌ سه‌ تا چهار سال‌ تحصیل‌ است.

برای‌ ورود به‌ این‌ دوره‌ داشتن‌ مدرک‌ کارشناسی‌ ارشد الزامی‌ است. این‌ دوره‌ پژوهشی‌ و آموزشی‌ می‌باشد و در پایان‌ دانشجو از رساله پژوهشی‌ دفاع‌ می‌نماید.

▲بازگشت به اول صفحه

 

 نحوه‌ ارزشیابی‌ مدارک‌ تحصیلی‌

‌1. مدارک‌Bakalavr   صادره‌ از دانشگاه‌های‌ معرفی‌ شده، با حداقل‌ 4 سال‌ تحصیل‌ به‌ شرط‌ دارا بودن‌ دیپلم‌ 12 ساله دبیرستان یا پیش دانشگاهی، پس‌ از بررسی‌ علمی‌ که‌ شامل‌ آزمون‌ کتبی‌ و یا مصاحبه‌ علمی‌ است، در صورت‌ موفقیت‌ "کارشناسی" ارزشیابی‌ می‌شوند.

تبصره: مدارک تحصیلات نیمه حضوری و غیر حضوری در مقطع کارشناسی صادره از دانشگاه های کشورهای مستقل مشترک المنافع و آسیای میانه (چنانچه تاریخ شروع به تحصیل بعد از اول نوامبر 2008 باشد) "غیر قابل ارزشیابی" خواهد بود.

2.مدارک‌Magister/Specialist Diploma   صادره‌ از دانشگاه‌های‌ معرفی‌ شده‌ با توجه‌ به‌ دوره‌های‌ تحصیلی‌ قبل‌ از دانشگاه‌ و محتوای‌ دروس‌ دانشگاهی، با حداقل‌ پنج‌ سال‌ تحصیل‌ و به‌ شرط‌ دارا بودن‌ دیپلم‌ 12 ساله دبیرستان یا پیش دانشگاهی، یا با دارا بودن مدرک کارشناسی معتبر با حداقل یک الی دو سال تحصیل، پس از بررسی علمی که شامل آزمون کتبی و یا مصاحبه علمی است، در صورت موفقیت  "کارشناسی ارشد" ارزشیابی‌ می‌شوند. در صورتی که مدرک مقاطع Bakalavr و Magister (یا Specialist Diploma) از دانشگاه های این حوزه جداگانه ارائه شود، اخذ آزمون از هر مقطع بطور مستقل الزامی است. در صورتی که مدارک مقاطع یاد شده یکجا ارائه شود، اخذ آزمون از Magister (یا Specialist Diploma) کفایت می کند. همچنین چنانچه متقاضی با ارائه تقاضای کتبی، خواستار ارزشیابی مدرک Magister (یا Specialist Diploma)  خود به ماخذ "کارشناسی" باشد، آزمون در سطح کارشناسی به عمل خواهد آمد.

تبصره: مدارک تحصیلات نیمه حضوری و غیر حضوری در مقطع کارشناسی ارشد صادره از دانشگاه های کشورهای مستقل مشترک المنافع و آسیای میانه (چنانچه تاریخ شروع به تحصیل بعد از اول نوامبر 2008 باشد) "غیر قابل ارزشیابی" خواهد بود.

‌3. مدارک (Ph.D.) Kandidat Nauk صادره از دانشگاه های کشورهای مستقل مشترک المنافع و آسیای میانه، که شروع تحصیل دورة‌ مربوط به آن ها بعد از اول نوامبر 2008 باشد مشروط به انتشار حداقل دو مقاله کامل (Full Paper) در نشریات معتبر علمی‌ـ ‌پژوهشی، منتشره در کشورهای غیراز کشورهای مستقل مشترک المنافع و آسیای میانه٭ که حداقل یکی از آنها دارای نمایه (Index) بین المللی باشد، با رعایت سایر ضوابط و مقررات قابل بررسی و ارزشیابی است.

تبصره  3-1: هر مقاله باید دارای شرایط ذیل باشد:

در زمان تشکیل پرونده ارزشیابی به چاپ رسیده باشد(مقالات ارائه شده در کنفرانس ها ـ هرچند که نمایه بین المللی داشته باشند ـ احصاء نمی شود).

دانش آموخته مؤلف اصلی آن باشد .

موضوع آن هم راستا با رساله دکتری باشد.

مقالات توسط حداقل دو عضو هیات علمی متخصص در رشته مربوط بررسی و تألیف آنها توسط متقاضی احراز خواهد شد.

تبصره 3-2: مدارک تحصیلات غیرحضوری در مقطع دکتری (چنانچه تاریخ شروع به تحصیل بعد از اول نوامبر 2008 باشد) "غیر قابل ارزشیابی" خواهد بود.

تبصره 3-3:  چنانچه تاریخ شروع به تحصیل قبل از اول نوامبر 2008 باشد، ارزشیابی مدارک تحصیلی صادره از دانشگاه های حوزه یاد شده در مقطع دکتری منوط به ارائه حداقل یک مقاله کامل علمی (Full Paper) برگرفته از رساله دکتری در نشریات علمی- پژوهشی، منتشره در کشورهای غیر از کشورهای مستقل مشترک المنافع و آسیای میانه٭ و دارای نمایه (Index) بین المللی با رعایت شرایط مندرج در تبصره 3-1 می باشد.

‌تبصره3-4‌ : دانشجویان‌ بورسیه‌ وزارت‌ علوم، تحقیقات‌ و فناوری‌ به‌ این‌ دلیل‌ که‌ در گزینش‌های‌ علمی‌ مربوط‌ قبول‌ شده‌ و در طول‌ تحصیل‌ تحت‌ نظارت‌ علمی‌ اداره‌ کل‌ بورس‌ و اعزام‌ و نماینده‌ علمی‌ وزارت‌ متبوع‌ بوده‌اند ملزم‌ به‌ ارایه‌ مقاله‌ موضوع‌ بند 3 نیستند.

منظور از نظارت‌ علمی، ارایه‌ گزارش‌ منظم‌ پیشرفت‌ علمی‌ شش‌ ماهه‌ به‌ نماینده‌ علمی‌ وزارت‌ متبوع‌ مستقر در سفارت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در مسکو (شش‌ گزارش‌ در طول‌ دوره‌ تحصیل‌ دکترا) و تأیید مشاور علمی‌ مستقر در اداره‌ کل‌ بورس‌ و اعزام‌ است.

تبصره3-5‌ : مدارک‌ موضوع‌ بندهای‌ یک،دو و سه‌ صادره‌ از دانشگاه‌هایی‌ که‌ نامشان‌ در فهرست‌ ذیل آورده‌ نشده‌ است‌ نیز به‌ شرط‌ آنکه‌ تاریخ‌ اتمام‌ تحصیلات‌ قبل‌ از ژانویه‌ 2002 میلادی‌ باشد بر اساس‌ معیار مذکور در همان‌ بندها بررسی‌ و ارزشیابی‌ می‌شوند.

٭ چاپ مقاله در نشریات علمی پژوهشی دارای نمایه (Index) بین المللی و ضریب تأثیر (Impact Factor) منتشره در کشورهای فدراسیون روسیه، جمهوری بلاروس، جمهوری اوکراین، لهستان، رومانی، بلغارستان، جمهوری چک، اسلواکی، اسلوونی، لتونی و لیتوانی، مشروط به این که متقاضی ، دانش آموخته کشور منتشر کننده نشریه نباشد نیز بلامانع است.

‌4. مدارک‌ تحصیلی‌ رشته‌ زبان‌ روسی‌ از دانشگاه‌های‌ معتبر دو جمهوری‌ اکراین و بلاروس‌ در صورت‌ رعایت‌ سایر ضوابط، از طریق‌ بررسی کیفی (اخذ آزمون، درخواست انتشار مقاله)‌ قابل‌ بررسی‌ می‌باشد.

▲بازگشت به اول صفحه

 

معرفی‌ دانشگاه‌های‌ کشورهای مستقل مشترک المنافع و آسیای میانه

دانشجویانی‌ که‌ در مراکز آموزش‌ عالی‌ کشورهای مستقل مشترک المنافع مشغول‌ به‌ تحصیل‌ می‌باشند ولی‌ نام‌ مرکز محل‌ تحصیل‌ آنها در این‌ فهرست‌ نیست، نیازمند هماهنگی‌ اولیه‌ و کامل‌ با اداره‌ کل‌ امور دانش‌آموختگان‌ می‌باشند، در غیر این‌ صورت‌ مشکلات‌ ناشی‌ از عدم‌ ارزشیابی‌ مدرک‌ تحصیلیشان‌ متوجه‌ آنان‌ خواهد بود.

بلاروس

1- Belarusian State Polytechnical Academy, (Belarussian National Technical University) Belaruss

2- Belarusian State University of Physical Culture

3- Belarus State Polytechnical Academy

-4 Belarussian State University

5- Belarussian State Agricultural Academy

5- صرفاً در رشته های مرتبط با کشاورزی

6- Vitebsk State Academy of Veterinary Medicine

6- مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری صرفاً رشته های دامپزشکی و دامپروری

7- Byelorussian State Technological University

7- مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، رشته های جنگل، صنایع چوب، مهندسی شیمی و پترو شیمی، صنایع چاپ و نشر

8- Minsk State Linguistic University

8- صرفاً رشته های مرتبط با زبان و مترجمی زبان های روسی، انگلیسی، آلمانی، فرانسوی و اسپانیایی

9- Byelorussian State Agrarian Technical University

9- صرفاً رشته های ماشین آلات کشاورزی

10- Byelorussian State Academy of Arts

11- Byelorussian State University of Informatics and Radioelectronics

12- Gomel State University 'Francisk Skorina'

13- Byelorussian State Economics University

14- Gomel State Technical University 'Pavel Sukhoi'

14- مقطع کارشناسی، رشته های مهندسی مکانیک، ساخت و تولید، برق (قدرت و کنترل)

اکراین

1- National Technical University of Ukraine (Kiev Polytechnical Institute), Ukraine

2- National Aviation University

3- National P.I Caikovsky Musical Academy

4- Kyiv National University of Design and Technology

5- Taras Schevchenko (Sevcenko)University of Kiev

6- N.Ye. Zhukovsky National Aerospace University (Kharkiv Aviation Institute)- Ukraine

6- صرفاً‌ تاسطح‌ کارشناسی‌ ارشد.

-7 Sumy State University

7- درمقاطع کارشناسی وکارشناسی ارشد کلیه رشته ها ودر مقطع دکترا صرفا" رشته های اقتصاد، مکانیک، الکترونیک، فیزیک و مدیریت

8- National Metallurgical Academy of Ukrain

8- در مقطع کارشناسی صرفا" رشته های علوم انسانی ودر مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا صرفا" رشته های فنی ومهندسی

9- Kyiv National Linguistics University

10- National Agricultural University of Ukrain

11- Kyiv National University of Construction and Architecture

12- National Technical University 'Kharkiv Polytechnical Institute'

12- صرفا" دانشکده های اتوماسیون وابزارسازی، مدیریت بازرگانی، تجارت و امور مالی، مهندسی شیمی، فناوری کامپیوتر و اطلاعات، انفورماتیک ومدیریت، اقتصاد، اقتصاد و حقوق، مهندسی برق، فناوری موادمعدنی، فناوری موادآلی، مهندسی فیزیک، فناوری و فیزیک، ماشین سازی، ماشین سازی نیرو، ساخت ماشین های الکتریکی، ماشین سازی باری، مهندسی مکانیک وفناوری.

13- Kharkiv State Technical University of Construction and Architecture.

14- Kharkiv State Automobile and Highway Technical University

15- Kharkiv State Municipal Academy

16- Karazin Kharkiv National University

17- European University

17- صرفا" تاسطح کارشناسی ارشد در دانشکده های اقتصاد و مدیریت، سیستم های اطلاعات و تکنولوژی.

18- National Academy of Sciences of Ukraine

19- Odesa National Maritime Academy

20- National University of Shipbuilding ‘Admiral Makarov’ (NUS)

21- Zhytomyr State ‘Ivan Franko’ University

21- صرفاً در رشته های علوم انسانی، علوم پایه و تربیت دبیری

آذربایجان

1- Baku State University

1- درکلیه مقاطع تحصیلی.

2- Azerbaijan University of Architecture and Construction

2- درکلیه مقاطع تحصیلی.

3- Azerbaijan National Academy of Science

3- صرفا" در مقطع دکترا

4- Azerbaijan State Oil Academy

4- درکلیه مقاطع تحصیلی.

5- Baku Music Academy

5- صرفا" تا سطح کارشناسی ارشد

6- Azerbaijan State Academy of Fine Art

6- صرفا" تاسطح کارشناسی ارشد در رشته های وابسته به هنر و نقاشی

7- Azerbaijan National Conservatoire

7- صرفاً تا سطح کارشناسی ارشد

8- Azerbaijan Technical University

8- صرفا" تاسطح کارشناسی.

9- Nakhchivan State University

9- صرفا" تاسطح کارشناسی.

10- Khazar University

10- صرفا" تا مقطع کارشناسی در دانشکده های اقتصاد و مدیریت، معماری، مهندسی وعلوم کاربردی، حقوق، هنر، علوم انسانی و علوم اجتماعی

 

تاجیکستان

1- Tajik State National University

1- درکلیه مقاطع تحصیلی

2- Tajik State Pedagogical University

2- درکلیه مقاطع تحصیلی

3- Tajik State Agricultural University

3- درکلیه مقاطع تحصیلی

4- Tajikistan Academy of Sciences

4- صرفاً در مقطع دکتری

5- Khujand State University 'B. Gafurov'

5- در کلیه مقاطع تحصیلی صرفاً رشته های تاریخ و شرق شناسی، در سایر رشته ها صرفاً تا سطح کارشناسی ارشد

6- Tajikistan Academy of Pedagogical Sciences

6- صرفاً در مقطع دکتری

7- Tajik Physical Training Institute

8- Tajik Technical University (M.S.Osimi)

8- صرفا" تاسطح کارشناسی ارشد.

9- Tajik State University of Commerce

9- صرفا" تاسطح کارشناسی ارشد.

10- Russian – Tajik (Slavonic) University

10- صرفا" تا سطح کارشناسی در رشته های علوم انسانی

11- Tajik State Institute of Languages

11- صرفاً تا سطح کارشناسی

 

قرقیزستان

1- Kyrgyz National University of Jusup Balasagyn

1- صرفا" تاسطح کارشناسی ارشد.

2- Kyrgyz Technical University ‘I.Razzakov’

2- صرفا" تاسطح کارشناسی ارشد.

3- Kyrgyz-Russian Slavic University

3- صرفا" تاسطح کارشناسی .

 

قزاقستان

1- Almaty State University “Abai”

1- درکلیه مقاطع تحصیلی.

2- Al Farabi Kazakh State National University

2- صرفا" تاسطح کارشناسی ارشد.

3- Kazakh State University of Agriculture

3- صرفا" تاسطح کارشناسی ارشد.

4- Kazakh National Technical University ‘Kanys I. Satpaev’

4- صرفا" تاسطح کارشناسی ارشد.

5- "L.N. Gumilev" Eurasian State University

5- صرفا" تاسطح کارشناسی ارشد.

6- Kazakhstan Institute of Management, Economics and Strategic Research

6- صرفا" تاسطح کارشناسی ارشد.

7- Kazakh Abylai Khan University of International Relations and World Languages

7- صرفا" تاسطح کارشناسی ارشد.

 

8- Kazakh State Institute of Theartre and cinema "Zurgenov"

8- صرفا" تاسطح کارشناسی.

 

ارمنستان

الف) گروه یک (معتبربرای کلیه مقاطع تحصیلی) باتوجه به شرایط اعلام شده در نحوه ارزشیابی

1- Yerevan state University

2- Armenian State Agrarian University

3- Yerevan State Academy of Fine Arts

3- صرفا" رشته های وابسته به هنر

4- National academy of Sciences of Armenia

4- صرفاً مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری

ب) دانشگاه ها ومراکز آموزش عالی ، گروه دو ، که مدارکشان به شرط موفقیت درآزمون فقط تاسطح کارشناسی ارشد ارزشیابی می شود.

1- Yerevan State University of Architecture and construction

1- دانشگاه معماری وشهرسازی (دولتی)

2- State Engineering University of Armenia

2- دانشگاه مهندسی پلی تکنیک (دولتی)

3- Yerevan Komitas State Conservatoire

3- کنسرواتور (دولتی){رشته های موسیقی وهنر}

4- Yerevan State Linguistic University After V.Brusov

4- صرفاً در رشته های علوم انسانی

5- “European Regional Educational Academy” Foundation

گرجستان

1- Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

▲بازگشت به اول صفحه

 

‌‌جدول‌ چگونگی‌ ارزشیابی‌ مدارک‌ تحصیلی‌ دانشگاه‌های‌ کشورهای مستقل مشترک المنافع و آسیای میانه

مدارک

شرایط

ارزشیابی

Bakalavr

(Bachelor)

چهار سال تحصیل در موسسات معتبر و  داشتن دیپلم 12 ساله دبیرستان یا پیش دانشگاهی

در صورت موفقیت در آزمون علمی2، «کارشناسی»

Specialist Diploma/ Magister

(Master)

1- پنج الی شش سال تحصیل پیوسته در موسسات معتبر و داشتن دیپلم 12 ساله دبیرستان یا پیش دانشگاهی

2- یک الی دو سال تحصیل در موسسات معتبر و داشتن مدرک کارشناسی معتبر

 

در صورت موفقیت در آزمون علمی3، «کارشناسی ارشد»

Kandidat Nauk

(Ph.D.)

 

حداقل سه سال تحصیل درموسسات معتبر و داشتن کارشناسی ارشد معتبر

چنانچه تاریخ شروع به تحصیل بعد از اول نوامبر 2008 باشد، در صورت انتشار دو مقاله بر گرفته از رساله دکتری در نشریات معتبر علمی- پژوهشی منتشره در کشورهای غیر از کشورهای مستقل مشترک المنافع و آسیای میانه٭ که حداقل یکی از آنها دارای نمایه (Index) بین المللی باشد4، «دکتری»

  1. دوره پیش دانشگاهی و آمادگی زبان جزو سنوات تحصیل محسوب نمی شود.
  2. آزمون علمی از برخی دروس اصلی و تخصصی رشته مربوط در سطح "کارشناسی" به عمل می آید.
  3. آزمون علمی از برخی دروس اصلی و تخصصی رشته مربوط در سطح "کارشناسی ارشد" به عمل می آید. در صورتی که مدارک مقاطع Bakalavr و  Magister (یا Specialist Diploma)  از دانشگاه های حوزه یاد شده جداگانه ارائه شود، اخذ آزمون از هر مقطع بطور مستقل الزامی است. در صورتی که مدارک مقاطع یاد شده یکجا ارائه شود، اخذ آزمون از Magister (یا Specialist Diploma) کفایت می کند. همچنین چنانچه متقاضی با ارائه تقاضای کتبی، خواستار ارزشیابی مدرک Magister (یا Specialist Diploma) خود به ماخذ "کارشناسی" باشد، آزمون در سطح کارشناسی به عمل خواهد آمد.
  4. هر مقاله باید دارای شرایط ذیل باشد:

·         در زمان تشکیل پرونده ارزشیابی به چاپ رسیده باشد(مقالات ارائه شده در کنفرانس ها ـ هرچند که نمایه بین المللی داشته باشند ـ احصاء نمی شود).

·         دانش آموخته مؤلف اصلی آن باشد .

·         موضوع آن هم راستا با رساله دکتری باشد.

·         مقالات توسط حداقل دو عضو هیات علمی متخصص در رشته مربوط بررسی و تألیف آنها توسط متقاضی احراز گردد.

      چنانچه تاریخ شروع به تحصیل قبل از اول نوامبر 2008 باشد، ارزشیابی مدارک تحصیلی صادره از دانشگاه های حوزه یاد شده در مقطع دکتری منوط به ارائه حداقل یک مقاله کامل علمی (Full Paper) برگرفته از رساله دکتری در نشریات علمی- پژوهشی، منتشره در کشورهای غیر از کشورهای مستقل مشترک المنافع و آسیای میانه* و دارای نمایه (Index) بین المللی و با رعایت کلیه شریط فوق الذکر می باشد.

٭ چاپ مقاله در نشریات علمی پژوهشی دارای نمایه (Index) بین المللی و ضریب تأثیر (Impact Factor) منتشره در کشورهای فدراسیون روسیه، جمهوری بلاروس، جمهوری اوکراین، لهستان، رومانی، بلغارستان، جمهوری چک، اسلواکی، اسلوونی، لتونی و لیتوانی، مشروط به این که متقاضی ، دانش آموخته کشور منتشر کننده نشریه نباشد نیز بلامانع است.

توجه:

     مدارک تحصیلات نیمه حضوری و غیر حضوری در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد صادره از دانشگاه های کشورهای مستقل مشترک المنافع و آسیای میانه(چنانچه تاریخ شروع به تحصیل بعد از اول نوامبر 2008 باشد) "غیر قابل ارزشیابی" خواهد بود.

     همچنین مدارک تحصیلات غیر حضوری در مقطع دکتری (چنانچه تاریخ شروع به تحصیل بعد از اول نوامبر 2008 باشد) "غیر قابل ارزشیابی" خواهد بود.

 

/ 0 نظر / 82 بازدید